Oczyszczalnia przydomowa tunelowa
Oczyszczalnia przydomowa Szwedzka
Oczyszczalnia przydomowa hybrydowa
Oczyszczalnia przydomowa Fluoidalna
przydomowa Oczyszczalnia tunelowa
przydomowa Oczyszczalnia Szwedzka
przydomowa Oczyszczalnia Fluoidalna
przydomowa Oczyszczalnia hybrydowa

Jak zacząć budowę przydomowej oczyszczalni?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bezproblemowe do zainstalowania. Należy aczkolwiek podjąć słuszne kroki wstępne.

Najpierw należy zdobyć zezwolenie na budowę naszej oczyszczalni. Oczyszczalnie ekologiczne są mile widziane, jeśli gmina nie ma w projektach budowy sieci kanalizacyjnej. W wielu przypadkach zdarza się również okazja dofinansowania od gminy bądź z Unii Europejskiej jako, iż jest to czynność proekologiczne. Po drugie należy zorganizować informacje o modelu gruntu oraz wysokości wód gruntowych.

Z takimi danymi najlepiej zameldować się do firmy, od której zamierzamy nabyć oczyszczalnie biologiczną.
W ramach fundamentalnej usługi wybierze dla nas prawidłowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz nasze możliwości pieniężne.
Zostaje nam następnie samodzielnie zainstalować pojemnik w oparciu o porady producenta lub posłużyć się za pomocą fachowców.